Trust WB-3320X user manual download (Page 52 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 52
UPUTE ZA KORISNIKA
2
Ako ponovno povezujete kameru na drugi USB port, može biti potrebno da Windows automatski ponovno
instalira kameru!
Posjetite www.trust.com/15354 kako biste pogledali ažurirana često postavljana pitanja, upravljačke programe i
upute za upotrebu. Za proširenu uslugu registrirajte se na adresi www.trust.com/register.
Sigurnost
Držite ovaj ureñaj daleko od tekućina kao što je voda.
Nemojte otvarati ili popravljati ovaj ureñaj.
Ovaj ureñaj ispunjava temeljne zahtjeve i ostale relevantne uvjete navedene u odgovarajućim europskim
smjernicama.Izjava o sukladnosti (DoC) je dostupna na adresi www.trust.com/15354/ce.
Ako je moguće, zbrinite ureñaj u centar za recikliranje. Nemojte bacati ureñaj u kućni otpad.
Jamstvo & autorsko pravo
Ovaj proizvod ima 2-godišnje jamstvo proizvoñača koje vrijedi od dana kupnje. Za više informacija posjetite
www.trust.com/warranty.
Zabranjeno je reproducirati dijelove ovih uputa za upotrebu bez dopuštenja tvrtke Trust International B.V.
Sample
This manual is suitable for devices