Trust WB-3320X user manual download (Page 51 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 52
UPUTE ZA KORISNIKA
1
HR
Informacije o proizvodu
A
: tipka za snimanje
B
: višenamjenska spojnica
C
: podesivi prsten za objektiv
D
: statusni LED indikator
E
: USB kabel
Instalacija
1
(1) Uključite PC. (2) Stavite CD u CD-ROM.
2
Instalirajte upravljački program; Slijedite upute na zaslonu.
3
Postavite kameru; spojite USB.
4
Pričekajte dok Windows automatski završi instalaciju.
Upotreba web kamere
5
Otvorite AmCap.
6
Omogućite Preview.
7
Podesite fokus uz upotrebu prstena za objektiv dok slika ne postane jasna.
Snimanje
8
Pritisnite tipku za snimanje kad kamera radi s aplikacijskim softverom.
Kliknite ‘File’ i izaberite ‘Save As’ kako biste snimili fotografiju.
Napomena
Softver
Koristite servis messenger, kao što je MSN, za video-konferencije. Za informacije o MSN posjetite
www.msn.com.
AmCap je ugrañena video aplikacija. Meñutim, kamera se može koristiti i s bilo kojim drugim video
programom.
Pročitajte upute na CD-u za detaljne mogućnosti kamere i upotrebu AmCap (na raspolaganju samo na
engleskom).
AmCap video podešavanja (kao što su kontrola slike, zoomiranje, prepoznavanje lica, specijalni efekti, itd.) su
takoñer dostupni i u okviru drugih video programa.
Kliknite na ‘Install software’ ("instaliraj softver") iz Trust instalacijskog izbornika na CD-ROM kako biste
instalirali dodatni softver. Moguće je da je ovaj softver dostupan samo na engleskom. Koristite ga po izboru
za organiziranje i snimanje video zapisa i slika. Koristite funkciju Help ako vam je potrebna pomoć.
Opća upotreba
Pobrinite se da je svjetlo zadovoljavajuće kad koristite kameru!
Koristite meku četku za čišćenje objektiva kad je prašnjav!
Snimanje radi samo kad radi i kamera!
Kamera se ne može koristiti za više od jedne aplikacije u isto vrijeme!
Sample
This manual is suitable for devices