Trust WB-3320X user manual download (Page 49 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 52
NAVODILA ZA UPORABO
2
Č
e ponovno povežete kamero na druga USB vrata, bodo morala Okna morebiti ponovno namestiti kamero!
Oglejte si www.trust.com/15354 za najnovejše FAQje, gonilnike in navodila za uporabo. Za dodatne storitve se
prijavite na www.trust.com/register.
Varnost
Napravo ne uporabljajte v bližini teko
č
in, npr. vode.
Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali popraviti.
Naprava je izdelana v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi predmetnimi dolo
č
ili veljavnih evropskih
direktiv. Izjava o skladnosti (DoC) je na voljo na www.trust.com/15354/ce.
Č
e je le možno, odsluženo napravo zavrzite v centru za recikliranje. Naprave ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki.
Garancija in avtorske pravice
Izdelovalec jam
č
i za napravo dve leti od dneva nakupa. Pojdite na www.trust.com/warranty za ve
č
informacij
Razmnoževanje ali kopiranje priro
č
nika in katerega koli dela priro
č
nika brez dovoljenja podjetja Trust
International B.V. je prepovedano.
Zastopa, uvaža in servisira:
Trion d.o.o.
p.p. 2646, Brn
č
i
č
eva 1, SI-1001 Ljubljana
tel.: (01) 563 40 11, faks: (01) 563 40 20
e-mail: pc.biro@trion.si, www.trion.si
Sample
This manual is suitable for devices