Trust WB-3320X user manual download (Page 48 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 52
NAVODILA ZA UPORABO
1
Informacije o izdelku
A:
Gumb za trenutni posnetek
B
: Ve
č
namenska objemka
C
: Nastavljivi obro
č
le
č
e
D:
LED stanja
E
: USB kabel
SI
Namestitev
1
(1) PC vklopljen. (2) Vstavite CD v CD-ROM.
2
Namestite gonilnik; sledite navodilom na zaslonu.
3
Postavite kamero; povežite USB
4
Po
č
akajte, dokler Okna avtomati
č
no ne dokon
č
ajo namestitve.
Uporaba spletne kamere
5
Odprite AmCap.
6
Omogo
č
ite predogled.
7
Prilagodite izostritev z uporabo obro
č
a le
č
e, dokler slika ne postane jasna.
Trenutni posnetek
8
Pritisnite gumb za posnetek, kadar se kamera uporablja z aplikativno programsko opremo.
Kliknite ‘Datoteka’ in izberite ‘Shrani kot’, da bi shranili fotografijo.
Pomni
Programska oprema
Za video konference uporabljajte sporo
č
ilno storitev, kot je MSN. Za informacije o MSN si oglejte
www.msn.com.
AmCap je vgrajena video aplikacija. Kljub temu pa je kamero mogo
č
e uporabiti tudi s katerim koli drugim
video programom.
Preberite navodila na CDju za podroben opis opcij kamere in uporabe AmCap (na voljo samo v angleš
č
ini).
AmCap video nastavitve (kot je nadzor slike, zumiranje, sledenje obrazu, posebni u
č
inki, itd.) so na voljo tudi
v drugih programih.
Kliknite na ‘Namestitev programske opreme’ v Trust namestitvenem meniju na CD-ROMu, da bi namestili
dodatno programsko opremo. Ta programska oprema je morebitno na voljo samo v angleš
č
ini. Opcijsko jo
uporabljajte za organiziranje in izdelavo video posnetkov ter slik. Uporabite njeno Pomo
č
,
č
e potrebujete
pomo
č
.
Splošna uporaba
Prepri
č
ajte se, da je na voljo dovolj svetlobe, kadar uporabljate kamero!
Uporabite mehko š
č
etko za
č
č
enje le
č
e, kadar postane prašna!
Trenutni posnetek deluje samo kadar je kamera v uporabi!
Kamere ne morete naenkrat uporabljati v ve
č
kot eni aplikaciji!
Sample
This manual is suitable for devices