Trust WB-3320X user manual download (Page 45 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 52
РЪКОВОДСТВО
ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
2
Ако
свържете
повторно
камерата
към
друг
USB
порт
,
може
да
се
наложи
Windows
отново
да
я
инсталира
автоматично
!
На
www.trust.com/15354
можете
да
намерите
актуализирани
Често
задавани
въпроси
”,
драйвери
и
ръководства
.
За
да
използвате
разширеното
обслужване
,
се
регистрирайте
на
www.trust.com/register.
Мерки
за
безопасност
Пазете
устройството
от
съприкосновение
с
течности
,
например
вода
.
Не
отваряйте
и
не
ремонтирайте
устройството
.
Това
устройство
съответства
на
основните
изисквания
и
другите
съответни
условия
на
приложимите
европейски
директиви
.
Можете
да
получите
достъп
до
декларацията
за
съответствие
(DoC)
на
www.trust.com/15354/ce.
Ако
е
възможно
,
предайте
устройството
за
унищожаване
в
център
за
рециклиране
.
Не
изхвърляйте
устройството
заедно
с
битовите
отпадъци
.
Гаранция
и
авторски
права
Това
устройство
има
двугодишна
гаранция
от
производителя
,
която
влиза
в
сила
от
датата
на
закупуване
.
За
повече
информация
посетете
www.trust.com/warranty
Възпроизвеждането
на
това
ръководство
или
част
от
него
без
разрешение
от
Trust International B.V.
е
забранено
.
Sample
This manual is suitable for devices