Trust WB-3320X user manual download (Page 43 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 52
GHIDUL UTILIZATORULUI
2
Pentru întreb
ă
ri frecventei actualizate
ş
i manuale de utilizare, vizita
ţ
i www.trust.com/15354. Pentru
servicii
suplimentare, înregistra
ţ
i-v
ă
pe
www.trust.com/register.
Siguran
ţă
P
ă
stra
ţ
i acest dispozitiv departe de lichide, cum ar fi apa.
Nu deschide
ţ
i
ş
i nu repara
ţ
i acest dispozitiv.
Acest dispozitiv respect
ă
cerin
ţ
ele de baz
ă
ş
i toate condi
ţ
iile aferente ale directivelor europene aplicabile.
Declara
ţ
ia de Conformitate (DoC) este disponibil
ă
pe www.trust.com/15354/ce.
Dac
ă
este posibil, casa
ţ
i dispozitivul la un centru de reciclare. Nu casa
ţ
i dispozitivul împreun
ă
cu gunoiul
menajer.
Garan
ţ
ie
ş
i drepturi de autor
Acest produs beneficiaz
ă
de o garan
ţ
ie de doi ani din partea produc
ă
torului, garan
ţ
ie valabil
ă
de la data
cump
ă
r
ă
rii produsului. Pentru informa
ţ
ii suplimentare, vizita
ţ
i www.trust.com/warranty.
Reproducerea acestui manual sau a oric
ă
rei p
ă
r
ţ
i a acestuia este interzis
ă
f
ă
r
ă
acordul Trust International
B.V.
Sample
This manual is suitable for devices