Trust WB-3320X user manual download (Page 42 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 52
GHIDUL UTILIZATORULUI
1
RO
Informa
ţ
ii produs
A:
Buton instantanee
B
: Clem
ă
multifunc
ţ
ional
ă
C
: Inel reglare lentile
D:
LED de stare
E
: Cablu USB
Instalare
1
(1) Porni
ţ
i PC-ul. (2) Introduce
ţ
i CD-ul în CD-ROM.
2
Instala
ţ
i driver-ul;respecta
ţ
i instruc
ţ
iunile de pe ecran.
3
Amplasa
ţ
i camera;conecta
ţ
i-o la portul USB
.
4
A
ş
tepta
ţ
i pân
ă
ce windows finalizeaz
ă
instalarea automat
ă
.
Utilizarea camerei web
5
Deschide
ţ
i AmCap.
6
Activa
ţ
i examinarea.
7
Regla
ţ
i claritatea imaginii cu ajutorul inelului lentilei pân
ă
când imaginea devine clar
ă
.
Instantanee
8
Când camera este în func
ţ
iune cu aplica
ţ
ia software, ap
ă
sa
ţ
i butonul pentru instantanee.
Pentru a salva fotografia, ap
ă
sa
ţ
i „Fi
ş
ier”
ş
i selecta
ţ
i „Salvare Ca...”
Not
ă
Software
Pentru videoconferin
ţ
e, folosi
ţ
i serviciile de mesaje cum ar fi MSN. Pentru informa
ţ
ii despre MSN, vizita
ţ
i
msn.com.
AmCap este o aplica
ţ
ie video încorporat
ă
. De asemenea, camera web poate fi folosit
ă
ş
i cu alte programe
video.
Pentru detalii referitoare la op
ţ
iunile camerei
ş
i utilizarea AmCap (disponibile numai în englez
ă
), citi
ţ
i
manualul de pe CD
.
Set
ă
rile video pentru AmCap (cum ar fi controlul imaginii, panoramare, focalizare fa
ţă
, efecte speciale, etc.)
sunt valabile
ş
i cu alte programe video.
Pentru a instala un software suplimentar, face
ţ
i clic pe „Instalare programe” din meniul de instalare al Trust
de pe CD-ROM. Acest software poate fi disponibil numai în englez
ă
. Utiliza
ţ
i-l facultativ, pentru a organiza
ş
i
pentru a efectua înregistr
ă
ri video
ş
i fotografii. Folosi
ţ
i func
ţ
ia Ajutor dac
ă
ave
ţ
i nevoie de asisten
ţă
.
Utilizare general
ă
Atunci când folosi
ţ
i camera, asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
exist
ă
suficient
ă
lumin
ă
!
Pentru a
ş
terge de praf lentila, folosi
ţ
i o perie moale
!
Instantaneele se pot realiza numai atunci când camera este în func
ţ
iune!
Camera nu poate fi folosit
ă
în mai multe aplica
ţ
ii simu6ltan!
Dac
ă
reconecta
ţ
i camera la alt port USB, Windows va reinstala camera!
Sample
This manual is suitable for devices