Trust WB-3320X user manual download (Page 37 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 52
BRUKERHÅNDBOK
2
Se www.trust.com/15354 for å finne oppdaterte svar på spørsmål, drivere og instruksjonshåndbøker. For mer
omfattende service, registrer deg på www.trust.com/register.
Sikkerhet
Hold enheten unna væsker som for eksempel vann.
Ikke åpne eller reparer enheten.
Denne enheten tilfredsstiller nødvendige krav og andre relevante vilkår i gjeldende europeiske direktiver.
Samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på www.trust.com/15354/ce.
Hvis mulig må enheten avhendes til et resirkuleringssenter. Ikke kast enheten sammen med
husholdningsavfall.
Garanti og opphavsrett
Dette produktet har en to års produsentgaranti som er effektiv fra kjøpsdatoen. Du finner flere opplysninger
på www.trust.com/warranty.
Gjengivelse av denne håndboken, helt eller delvis, er ikke tillatt uten tillatelse fra Trust International B.V.
Sample
This manual is suitable for devices