Trust WB-3320X user manual download (Page 36 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 52
BRUKERHÅNDBOK
1
NO
Produktinformasjon
A
: Utløser
B
: Flerfunksjonsklemme
C
: Justerbar linsering
D
: Statuslampe
E
: USB-kabel
Installering
1
(1) Slå på PCen. (2) Sett CDen i CD-stasjonen.
2
Installer driveren. Følg instruksjonene på skjermen.
3
Plasser kameraet. Koble til USB.
4
Vent til Windows fullfører installasjonen automatisk.
Bruke webkameraet
5
Åpne AmCap.
6
Aktiver Forhåndsvisning (Preview).
7
Fokuser med linseringen til bildet blir skarpt.
Stillbilde
8
Trykk på utløseren når kameraet er i bruk med programvaren.
Klikk på Fil (File), og velg Lagre som (Save As) for å lagre fotografiet.
Merk
Programvare
Bruk en meldingstjeneste, som MSN, til videokonferanser. Hvis du vil ha mer informasjon om MSN, se
www.msn.com.
AmCap er et innbygd videoprogram. Kameraet kan imidlertid også brukes med et annet videoprogram.
Les håndboken på CDen om detaljert kameraalternativer og bruk av AmCap (tilgjengelig bare på engelsk).
AmCap-videoinnstillingene (bildekontroll, zoom, ansiktssporing, spesialeffekter osv.) er også tilgjengelig i
andre videoprogrammer.
Klikk på Installer programvare (Install software) på installasjonsmenyen for Trust på CDen for å installere
annen programvare. Denne programvaren kan finnes bare på engelsk. Bruk den eventuelt til å organisere og
lage videoer og bilder. Bruk programmets hjelpesystem hvis du trenger hjelp.
Generell bruk
Pass på at det er tilstrekkelig lys når du bruker webkameraet.
Bruk en myk børste til å rengjøre linsen hvis den er støvete.
Utløseren virker bare når kameraet er i bruk.
Kameraet kan ikke brukes i mer enn ett program om gangen.
Hvis du kobler til kameraet på nytt til en annen USB-port, kan det hende Windows må installere kameraet
automatisk en gang til!
Sample
This manual is suitable for devices