Trust WB-3320X user manual download (Page 35 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 52
KÄYTTÖOPAS
2
Jos liität kameran uudelleen toiseen USB-porttiin, Windowsin pitää ehkä asentaa kamera automaattisesti
uudelleen.
Ajan tasalla olevat usein kysytyt kysymykset (FAQ), ohjaimet ja ohjekirjat saat sivustosta www.trust.com/15354.
Kattavan huollon saat rekisteröitymällä osoitteessa www.trust.com/register.
Turvallisuus
Pidä laite kaukana nesteistä, kuten vedestä.
Älä avaa tai yritä korjata tuotetta.
Tämä laite on asianmukaisten EY-direktiivien vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on saatavana osoitteesta www.trust.com/15354/ce.
Mikäli mahdollista, toimita laite hävitettäväksi kierrätyskeskukseen. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana.
Takuu ja tekijänoikeudet
Tuotteella on kahden vuoden tehdastakuu, joka on voimassa ostopäivästä alkaen. Lisätietoja saat sivustosta
www.trust.com/warranty.
Tämän ohjekirjan tai sen osan toisintaminen ilman Trust International B.V:n lupaa on kielletty.
Sample
This manual is suitable for devices