Trust WB-3320X user manual download (Page 29 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 52
KEZEL
Ő
I ÚTMUTATÓ
2
A www.trust.com/15354 weboldalon találja a legfrissebb GYFK-t és a kezelési kézikönyveket. További
szolgáltatásokért regisztráljon a www.trust.com/register weboldalon.
Biztonság
Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne érintkezzen folyadékkal, például vízzel.
Az eszközt tilos felnyitni vagy saját kez
ű
leg javítani!
A készülék megfelel a vonatkozó európai irányelvek alapvet
ő
követelményeinek és azok egyéb vonatkozó
kikötéseinek
.
A Megfelel
ő
ségi nyilatkozat (DoC) a www.trust.com/15354/ce weboldalon érhet
ő
el.
Az elhasználódott eszközt lehet
ő
ség szerint szállítsa újrahasznosító központba. Ne kezelje az eszközt
háztartási hulladékként.
Szavatosság és szerz
ő
i jog
Ez a termék kétéves gyártói garanciával rendelkezik, amely a vásárlás id
ő
pontjában lép érvénybe. További
információt a www.trust.com/warranty weboldalon talál
A Trust International B.V. engedélye nélkül tilos a jelen kézikönyvet vagy annak bármely részét másolni.
Sample
This manual is suitable for devices