Trust WB-3320X user manual download (Page 28 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 52
KEZEL
Ő
I ÚTMUTATÓ
1
HU
Termékismertet
ő
A
: Pillanatfelvétel gomb
B
: Univerzális bilincs
C
: Állítható fókuszáló gy
ű
r
ű
D
: Állapotjelz
ő
LED
E
:
USB-kábel
Telepítés
1
(1) Kapcsolja be a számítógépet. (2) Helyezze a CD lemezt a CD meghajtóba.
2
Telepítse az illeszt
ő
programot; Kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
3
Helyezze el a kamerát; Csatlakoztassa az USB-kábelt.
4
Várjon, amíg a Windows elvégzi az automatikus telepítést.
A webkamera használata
5
Nyissa meg az AmCap alkalmazást.
6
Kapcsolja be az
el
ő
nézetet (Preview).
7
A gy
ű
r
ű
vel állítsa be a fókuszt, hogy éles képet kapjon.
Pillanatfelvétel
8
Ny
omja meg a pillanatfelvétel gombot, ha megnyitotta az alkalmazást és a kamera m
ű
ködik.
A felvétel elmentéséhez a „Fájl” (File) menüben válassza a „Mentés másként” (Save as) opciót.
Megjegyzés
A szoftver
Videokonferenciához használjon azonnali üzenetkezel
ő
a
lkalmazást, például az MSN-t.
Az MSN azonnali
üzenetküld
ő
alkalmazásról a www.msn.com weboldalon talál b
ő
vebb tájékoztatást.
Az AmCap beépített videoalkalmazás. A kamera azonban más videoprogramokkal is használható.
A kamera részletes beállítási lehet
ő
ségeivel és az AmCap alkalmazás használatával kapcsolatban olvassa el a
CD-lemezen található kézikönyvet (csak angol nyelven áll rendelkezésre).
Az AmCap videobeállítások (például a képszabályzás, nagyítás, arckövetés, különleges effektusok stb.) más
videoprogramokon belül is elérhet
ő
k.
További szoftverek telepítéséhez kattintson a CD-n a Trust telepít
ő
menüjében a „Szoftver telepítése” (Install
software) lehet
ő
ségre. Lehetséges, hogy csak angol nyelv
ű
szoftver áll rendelkezésre. Videofelvételek és
képek készítésére és rendszerezésére is használható. Súgójában útmutatást talál, ha szüksége lenne rá.
Általános használat
Gy
ő
z
ő
djön meg róla, hogy a webkamera használatához megfelel
ő
ek a fényviszonyok.
Ha az objektív poros, puha ecsettel tisztítsa!
A pilla
natfelvétel (Snapshot) funkció csak üzemben lév
ő
kamerán m
ű
ködik!
A webkamerát egyszerre csak egy alkalmazás használhatja!
Ha a kamerát kés
ő
bb másik USB-porthoz csatlakoztatja, a Windows ismét elindíthatja a kamera automatikus
telepítését.
Sample
This manual is suitable for devices