Trust WB-3320X user manual download (Page 27 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 52
BRUKSANVISNING
2
Säkerhet
Håll enheten borta från vätskor, t.ex. vatten.
Enheten får inte öppnas eller repareras.
Den här enheten uppfyller kraven och relevanta villkor i gällande europeiska direktiv.
Överensstämmelsedeklarationen (Declaration of Conformity) finns på www.trust.com/15354/ce.
Avfallshantering: Returnera enheten till en återvinningsstation, om så är möjligt. Släng inte enheten i
hushållssoporna.
Garanti och upphovsrätt
Den här produkten har två års garanti som gäller från inköpsdatum. För mer information, se
www.trust.com/warranty.
Reproduktion av den här bruksanvisningen, eller någon del av den, utan tillstånd från Trust International B.V.
är förbjuden.
Sample
This manual is suitable for devices