Trust WB-3320X user manual download (Page 26 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 52
BRUKSANVISNING
1
SE
Produktinformation
A
: Fotoknapp
B
: Multifunktionsklämma
C
: Justerbar linsring
D
: Statusindikator
E
: USB-kabel
Installation
1
(1) Slå på datorn. (2) Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2
Installera drivrutin; Följ instruktionerna på skärmen.
3
Ställ upp kameran; Anslut USB-kabeln.
4
Vänta tills windows avslutat installationen automatiskt.
Använda webbkameran
5
Öppna AmCap.
6
Aktivera förhandsgranskningen (Preview).
7
Ställ in fokus med linsringen tills bilden är tydlig.
Foto
8
Tryck på fotoknappen när kameran används med programvaran.
Klicka på Arkiv (File) och välj Spara som (Save As) för att spara fotot.
Obs!
Programvara
Använd en meddelandetjänst, t.ex. MSN, för videokonferenser. För ytterligare information om MSN, titta på
www.msn.com.
AmCap ör en inbyggd videoapplikation. Däremot kan kameran även användas med andra videoprogram.
Läs manualen på CD för detaljerade kameraalternativ och användning av AmCap (endast tillgänglig på
engelska).
AmCaps videoinställningar (som bildkontroll, zoom, ansiktsspårning, specialeffekter, mm) finns även
tillgängliga med andra videoprogram.
Klicka på Installera programvara (Install software) på installationsmenyn på CD-ROM-skivan från Trust för att
installera ytterligare programvara. Denna programvara finns endast tillgänglig på engelska. Du kan använda
det för att sortera och skapa videoklipp och bilder. Använd hjälpfunktionen vid behov.
Allmän användning
Se till att det finns ordentligt med ljus när du använder kameran!
Rengör linsen med en mjuk pensel när den blir dammig
Fotoknappen fungerar bara när kameran är aktiv!
Det går inte att använda kameran i mer än ett program åt gången!
Om kameran återansluts till en annan USB-port, kan Windows behöva installera om kameran automatiskt
igen!
Se www.trust.com/15354 för uppdaterade frågor och svar, drivrutiner och bruksanvisningar. För att få tillgång
till omfattande service registrerar du dig på www.trust.com/register.
Sample
This manual is suitable for devices