Trust WB-3320X user manual download (Page 25 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 52
BRUGERMANUAL
2
Gå til www.trust.com/15354 for opdaterede ofte stillede spørgsmål (FAQ), drivere og betjeningsvejledninger. Du
finder omfattende service ved at lade dig registrere på www.trust.com/register.
Sikkerhed
Hold enheden væk fra vand og andre væsker.
Åbn eller reparer ikke selv enheden.
Enheden opfylder de vigtigste krav og andre relevante betingelser i de anvendte europæiske direktiver.
Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes på www.trust.com/15354/ce.
Bortskaf om muligt enheden på et genbrugsanlæg. Enheden må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.
Garanti og copyright
Dette produkt har 2 års garanti fra producenten, som gælder fra købsdatoen. Se yderligere oplysninger på
www.trust.com/warranty.
Reproduktion af denne brugervejledning eller dele af den er ikke tilladt uden tilladelse fra Trust International
B.V.
Sample
This manual is suitable for devices