Trust WB-3320X user manual download (Page 19 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 52
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2
Als de camera op een andere USB-poort wordt aangesloten, moet de camera wellicht opnieuw worden
geïnstalleerd.
Zie www.trust.com/15354 voor bijgewerkte veelgestelde vragen, stuurprogramma’s en handleidingen.
Registreer u voor uitgebreide service op www.trust.com/register.
Veiligheid
Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen, zoals water.
Probeer dit apparaat niet te openen of te repareren.
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/15354/ce.
Lever het apparaat indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het apparaat
niet weg bij het huishoudafval.
Garantie en copyright
Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar
www.trust.com/warranty
Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te
reproduceren.
Sample
This manual is suitable for devices