Trust WB-3320X user manual download (Page 18 of 52)

Languages: English
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 52
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1
NL
Productinformatie
A
: Foto-knop
B
: Multifunctionele klem
C
: Instelbare lensring
D
: Status-LED
E
: USB-kabel
Installatie
1
(1) Schakel de pc in. (2) Plaats de cd in het cd-rom-station.
2
Installeer het stuurprogramma. Voer de instructies op het scherm uit.
3
Plaats de camera. Sluit de USB-kabel aan.
4
Wacht tot Windows de installatie automatisch heeft voltooid.
Webcam gebruiken
5
Start AmCap.
6
Schakel ‘Voorbeeld’ (‘Preview’) in.
7
Stel het beeld scherp via de lensring.
Foto maken
8
Druk op de Foto-knop wanneer u de camera gebruikt met de toepassingssoftware.
Klik op ‘Bestand’ (‘File’) en selecteer ‘Opslaan als' ('Save As’) om de foto op te slaan.
Opmerking
Software
Gebruik een berichtdienst, zoals MSN, voor videoconferentie. Raadpleeg www.msn.com voor informatie over
MSN.
AmCap is een ingebouwde videotoepassing. De camera kan echter ook worden gebruikt in combinatie met
een ander videoprogramma.
Lees de handleiding op de cd-rom. Daarin vindt u informatie over cameraopties en het bebruik van AmCap
(alleen beschikbaar in het Engels).
De video-instellingen voor AmCap (zoals afbeeldingsbeheer, in- en uitzoomen, face tracking, speciale
effecten) zijn ook binnen andere videoprogramma’s beschikbaar.
Klik op ‘Software installeren’ (‘Install software’) in het installatiemenu op de cd-rom van Trust om de
aanvullende software te installeren. Deze software is wellicht alleen beschikbaar in het Engels. Gebruik deze
software optioneel om videobeelden en foto's te maken en te organiseren. Het programma bevat een
Helpfunctie.
Algemeen gebruik
Zorg ervoor dat er voldoende licht is wanneer u de webcam gebruikt.
Reinig de lens als die vuil is met een zachte borstel.
U kunt alleen een foto maken wanneer de camera actief is.
De webcam kan niet in meer dan één toepassing tegelijk worden gebruikt.
Sample
This manual is suitable for devices