ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 99 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 167
99
Nederlands
Tuning-instellingen
Vanuit de Tuning- instellingen kunt u bij het toepassen van GPU Tweak II-instellingen enige van deze
opties seLecteren:
Het bereik van overklokken verbeteren.
De instellingen bij opstarten van GPU Tweak toepassen.
Tuning-insteL-
Lingen
Sample
This manual is suitable for devices