ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 98 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 167
98
Nederlands
Het scherm Instellingen gebruiken
Met het scherm ±nsteLLingen kunt u de GPU Tweak ±±-insteLLingen conIgureren, zoaLs
Main
,
Tuning-
instellingen
,
Live Update
en
Sneltoetsen
.
Main
Vanuit de Hoofdinstellingen kunt u bij het lanceren van GPU Tweak II enige van deze opties selecteren:
Automatisch GPU Tweak II lanceren of het statuspaneel ervan bij het opstarten van Windows®.
Zodra gestart GPU Tweak II of het statuspaneel ervan minimaliseren.
Het meldingsvenster tonen/verwijderen.
StatuspaneeL
HoofdinsteL-
Lingen
Sample
This manual is suitable for devices