ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 96 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 167
96
Nederlands
VGA-info en Live Update krijgen
Het scherm Info biedt u informatie en live updates over uw ASUS VGA-kaart.
OPMERKING:
zorg dat uw computer op het internet is aangesLoten om de ²ive Update ontvangen.
Sample
This manual is suitable for devices