ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 95 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 167
95
Nederlands
Een pr
o±el con±gureren
1.
SeLecteer het proIeL dat u wiLt conIgureren.
2.
Selecteer de GPU-instelling en typ dan uw voorkeurswaarde in.
3.
Klik op
wanneer gereed.
Een pro±el toevoegen
1.
Klik op
en wijs dan een pro±elnaam toe.
2.
Stel uw voorkeurswaarden in.
3.
Klik op
wanneer u kLaar bent om het proIeL op te sLaan.
Een pro±el toepassen
Selecteer het pro±el en klik vervolgens op
om het proIeL toe te passen.
Een pro±el verwijderen
Selecteer het pro±el en klik vervolgens op
om het pro±el te verwijderen.
Sample
This manual is suitable for devices