ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 94 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 167
94
Nederlands
Professionele modus
De GPU-instellingen als een pro congirureren en de optimale prestaties van uw gra±sche kaart van ASUS
krijgen.
Vooraf ingestel
-
de/aangepaste
ASUS-proIeLen
VGA-info en
²ive Update
±nsteLLingen
Het statuspaneeL
koppelen/lo
-
skoppeLen
StatuspaneeL
Naar het
scherm
Vereen
-
voudigde
modus
terugkeren
ConIgureerbare
GPU-insteLLingen
De itemvolgorde
aanpassen
Een proIeL
toevoegen,
verwijderen of
opsLaan
XSpLit Lanceren
Klik om de GPU-
insteLLingen te
vergrendeLen
Geeft aan wanneer
het proIeL is
toegepast
Sample
This manual is suitable for devices