ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 93 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 167
93
Nederlands
Nederlands
Gaming Booster
Krijg met Gaming Booster de vereiste prestatie om van uw gaming te genieten. Het helpt uw systeem
te optimaLiseren om probLeemLoos en sneLLer uw computer-games te speLen.
Gaming Booster biedt u deze drie (3) functies:
Visuele eFecten
: hiermee kun
t u de visuele eFecten van Windows® uitschakelen om de prestatie van
de processor te verhogen.
Systeemservices
: hiermee kunt u automatisch of handmatig de Windows® -services of -processen
uitschakelen.
Instellingen systeemservices
: hiermee kunt u de services of processen handmatig kiezen die u
wilt stoppen.
Defragmentatie van systeemgeheugen
: hiermee kunt u uw systeemgeheugen opnieuw rangschikken
en reinigen zonder enige processen te sluiten.
Sample
This manual is suitable for devices