ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 92 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 167
92
Nederlands
Nederlands
GPU Tweak II lanceren
Dubbelklik op het GPU Tweak-pictogram
op het bureaubLad.
Klik
Starten > Alle programma's > ASUS > GPU Tweak II
om het programma te Lanceren.
Vereenvoudigde modus
De vereenvoudigde modus biedt u een snelle manier om uw GPU-instellingen in realtime te controleren,
enkeLe systeeminsteLLingen via Gaming Booster aan te passen om van uw gaming te genieten.
Kenmerken van een
vooraf ingesteLd
proIeL
Vooraf ingestel
-
de/aangepaste
ASUS-proIeLen
GPU-info en
²ive Update
±nsteLLingen
Ventilatorsnelheid inschakelen/
uitschakelen (0 db ventilator)*
* Verschijnt alleen op een gra±sche kaart
van ASUS met de 0 db ventilatorfunctie.
Het statuspaneeL
koppelen/loskop
-
peLen
Gaming Booster
Lanceren
ProfessioneLe modus
Lanceren
StatuspaneeL
XSpLit Lanceren
Sample
This manual is suitable for devices