ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 91 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 167
91
Nederlands
Nederlands
Info over GPU Tweak II
Met het ASUS GPU Tweak ±±-huLpprgramma kunt u de insteLLingen van uw graIsche kaart van
ASUS voor optimaLe prestatie controLeren en aanpassen. Het heeft twee gebruikersinterfaces, de
Eenvoudige modus
en de
Professionele modus
waarmee u sneL uw vooraf ingesteLde en aangepaste
proIeLen kunt controLeren, de GPU-insteLLingen kunt versterken om van uw gaming te genieten, of een
paar geavanceerde aanpassingen op de GPU-insteLLingen uitvoeren voor optimaLe prestaties.
ASUS GPU Tweak ±± omvat deze ASUS-excLusieve, vooraf ingesteLde energiebesparende en gaming-
proIeLen:
OC-modus
Stiltemodus
Gaming-modus
Mijn pr
o±el
Systeemvereisten
GPU van AMD 7000-serie of hoger
GPU van NVIDIA 600-serie of hoger
32-/64-bit Microsoft
®
Windows
®
10 / 8 / 8.1 / 7
ASUS GPU Tweak II installeren
1.
Zorg dat u de graIsche kaart van ASUS en het stuurprogramma hebt geïnstaLLeerd. RaadpLeeg
de gebruikershandLeiding de graIsche kaart van ASUS voor detaiLs over het instaLLeren van het
stuurprogramma.
2.
Zoek de map voor het ASUS GPU TweakII-stuurprogramma en dubbelklik op het bestand
setup.exe
om de instaLLatie te starten.
3.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Sample
This manual is suitable for devices