ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 90 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 167
90
Čeština
Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky)
Zapnutím/vypnutím klávesových zkratek můžete rychle zobrazit hlavní obrazovku nebo provádět některé
rychLé úpravy.
Nastavení kLávesových
zkratek
Sample
This manual is suitable for devices