ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 89 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 167
89
Čeština
S
lužba Live Update
Umožňuje přijímat upozornění na nejnovější aktualizace systému VBIOS a ovladačů ze služby Live Update.
NakonIgurujte a vyberte násLedující mo
žnosti Live Update:
Stahovat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány:
Výběrem této možnosti budou
aktualizace stahovány automaticky a poté se budete moci rozhodnout, zda je ručně nainstalujete.
Stahovat důležité aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány:
Výběrem této možnosti
budou automaticky stahovány důležité aktualizace a poté se budete moci rozhodnout, zda je ručně
nainstalujete.
Upozorňovat na aktualizace, ale nestahovat je ani neinstalovat automaticky:
Výběremtétomožnosti
vám budou zasílána pouze oznámení a můžete se rozhodnout, zda je ručně stáhněte a nainstalujete.
Nastavení Live
Update
Sample
This manual is suitable for devices