ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 88 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 167
88
Čeština
Tuning Settings (Nastavení ladění)
V části Tuning Settings (Nastavení ladění) lze vybrat následující možnosti aplikace nastavení nástroje GPU
Tweak ±±:
Vylepšit rozsah přetaktování.
Použít nastavení při spuštění nástroje GPU Tweak.
Tuning
settings
(Nastavení
ladění)
Sample
This manual is suitable for devices