ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 87 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 167
87
Čeština
P
oužívání obrazovky Settings (Nastavení)
Na obrazovce Settings (Nastavení) lze kon±gurovat nastavení nástroje GPU Tweak II, například
Main
(Hlavní)
,
Tuning Settings (Nastavení ladění)
,
Live Update
a
Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky)
.
Main (Hlavní)
V části Main (Hlavní) nastavení lze vybrat následující možnosti při spuštění nástroje GPU Tweak II:
• AutomatickyspustitnástrojGPUTweakIInebosledovacípanelpřispuštěníoperačníhosystémuWindows®.
Po spuštění minimalizovat nástroj GPU Tweak II nebo sledovací panel.
Zapnout/vypnout okno oznamování.
SLedovací paneL
Nastavení Main
(Hlavní)
Sample
This manual is suitable for devices