ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 84 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 167
84
Čeština
Nakon±gurování pro±lu
1.
Vyberte pro±l, který chcete nakon±gurovat.
2.
Vyberte nastavení GPU a potom zadejte upřednostňovanou hodnotu.
3.
Po dokončení klikněte na
.
Přidání pro±lu
1.
KLikněte na
a potom přiřaďte proILu název.
2.
Nastavte upřednostňované hodnoty.
3.
Po dokončení uložte pro±l kliknutím na
.
P
oužití proIlu
Vyberte pro±l a potom jej použijte kliknutím na
.
Odstranění proIlu
Vyberte pro±l a kliknutím na
jej odstr
aňte.
Sample
This manual is suitable for devices