ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 83 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 167
83
Čeština
Profesionální r
ežim
Umožňuje provádět profesionální kon±guraci nastavení GPU a využívat optimální výkon ASUS gra±cké
karty.
ASUS
předvolené/
vLastní
proILy
Informace o
VGA a služba
²ive Update
Nastavení
Připojit/odpojit
sLedovací paneL
SLedovací paneL
Návrat na
obrazovku
jednoduché-
ho r
ežimu
KonIgurovatelná
nastavení GPU
Přizpůsobení
uspořádání
položek
Přidat, odstranit
nebo uložit proIl
Spustit XSplit
Kliknutím zam-
knete nastavení
GPU
Ukazuje, že je
proIl použitý
Sample
This manual is suitable for devices