ASUS HD7750-1GD5 user manual download (Page 80 of 167)

Pages:167
Description:User manual for GPUTweak II
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 167
80
Čeština
Čeština
Seznámení s nástrojem GPU Tweak II
Nástroj ASUS GPU Tweak ±± umo
žňuje sledovat a optimalizovat nastavení výkonu vaší graIcké
karty ASUS. Dvě uživatelská rozhraní
Simple Mode (Jednoduchý r
ežim)
a
Professional Mode
(Profesionální režim)
umožňují rychle sledovat vaše předvolené a přizpůsobené motivy, posilovat
nastavení GPU pro zážitek v různých herních prostředích a optimalizovat výkon prostřednictvím
některých nastavení GPU.
Nástroj ASUS GPU Tweak ±± obsahuje následující jedinečné proIly předvoleb řízení spotřeby a hraní:
Režim OC
Tichý režim
Režim Hra
Můj proIl
Systémové požadavky
• Gra±cký procesor NVIDIA 7000 Series nebo výkonnější
• Gra±cký procesor NVIDIA 600 Series nebo výkonnější
• Operační systém Microsoft
®
Windows
®
10 / 8 / 8.1 / 7 32/64 bitů
±nstalace nástroje GPU Tweak ±±
1.
Zkontrolujte, zda jste nainstalovali graIckou kartu ASUS a její ovladač. Podrobné pokyny pro instalaci
ovladače karty viz uživatelská příručka ke graIcké kartě ASUS.
2.
Vyhledejte složku s ovladačem ASUS GPU TweakII a kliknutím dvakrát na soubor
setup.exe
spusťte
instalaci.
3.
Dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
Sample
This manual is suitable for devices