ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 99 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 322
99
Nederlands
Aanhangsel: Problemen oplossen
Treden na de installatie van de videokaart een van de volgende problemen op, probeer
dan de hier vermelde oplossingen voordat u om hulp vraagt.
Probleem
Geen beeld nadat de kaart geïnstalleerd is
Oorzaak
De kaart is niet goed geïnstalleerd.
Oplossing
Zorg ervoor dat de kaart niet scheef in de gleuf zit.
Oorzaak
De monitor is niet goed aangesloten.
Oplossing
Zorg ervoor dat dan de videokabel goed aan de monitor en
de videokaart is aangesloten.
Oorzaak
De videokaart wordt door het moederbord niet ondersteund.
Oplossing
Lees de technische documentatie van het moederbord en let
op de specificaties van de videokaart. (zoals de. AGP-voed-
ingsspanning).
Oorzaak
De voeding voor de videokaart is niet goed aangesloten.
Oplossing
Zorg ervoor dat de extra voedingskabels met het voedings-
blok verbonden zijn.
Oorzaak
Onvoldoende voeding.
Oplossing
Gebruik een voedingsblok dat voldoende vermogen kan
bieden voor uw systeem.
Oorzaak
Onjuiste hardwaresysteeminstellingen moederbord (bijv.
aansluitingen systeembedieningspaneel).
Oplossing
Controleer of de kabels van het systeembedieningspaneel
correct zijn aangesloten (bijv. voedingsschakelaar, reset).
• Controleer of uw CPU, CPU-ventilator en/of DIMM-geheu
-
gen in goede staat zijn en correct zijn aangesloten.
Sample
This manual is suitable for devices