ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 86 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 322
Nederlands
86
Veiligheidsinformatie
Elektrische veiligheid
Wanneer u apparaten toevoegt of verwijdert van het systeem moet u ervoor zorgen
dat de voedingskabels van de apparaten los gekoppeld zijn voordat u de signaalkabels
aansluit. Koppel indien mogelijk alle voedingskabels los van het bestaande systeem
voordat u een apparaat toevoegt.
Controleer of uw voeding ingesteld is op de correcte voltage van uw land. Indien u
niet zeker bent van de voltage van het stop contact dat u gebruikt, neem dan contact
op met uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
Probeer niet de voeding zelf te repareren wanneer deze beschadigd is. Neem contact
op met een bevoegde technicus of uw leverancier.
Werkveiligheid
Lees aandachtig alle handleidingen die bij het pakket zijn geleverd voordat u
apparaten op uw moederbord installeert.
Controleer voordat u het product gebruikt of alle kabels correct zijn aangesloten en
of er geen schade is aan de voedingskabels. Indien u enige schade ontdekt, neem
dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.
Om kortsluiting te voorkomen moet u paperclips, schroeven en nietjes uit de buurt
houden van connectors, slots, sockets en schakelsystemen.
Voorkom stof, vochtigheid en extreme temperaturen. Leg het product niet op een
plaats waar het nat kan worden.
Plaats het product op een stabiel oppervlak.
Als u technische problemen ondervindt met het product, neem dan contact op met
een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw leverancier.
Mededeling Macrovision Corporation Product
Dit product bevat de auteursrechtelijke beschermingstechnologie die wordt beschermd
door de aanspraken op methoden van bepaalde U.S.-patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten, die in het bezit zijn van de Macrovision Corporation en eigenaars
van andere rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijke beschermingstechnologie
moet worden goedgekeurd door de Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor
thuisgebruik en ander beperkt weergavegebruiktenzij anders goedgekeurd door de
Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.
Sample
This manual is suitable for devices