ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 85 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 322
85
Nederlands
Bepalingen
Verklaring van de Federale Communicatie Commissie
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan
de volgende twee voorwaarden:
Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storingen die een
ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen van een Klasse B digitaal apparaat,
conform met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontworpen om een
redelijke bescherming te vormen tegen schadelijke storingen wanneer het apparaat wordt
gebruikt in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente
energie uitstralen. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met
de voorschriften, kan het schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Er is
echter geen garantie dat er zich geen storingen zullen voordoen in een specifieke installatie.
Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst,
wat kan worden bepaald door het apparaat uit en in te schakelen, raden wij u aan de storing
op te lossen met een van de volgende maatregelen:
Verplaats de ontvangstantenne of wijzig de richting.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan dat waarop de ontvanger is
aangesloten.
Het gebruik van afgeschermde kabels voor de aansluiting van het beeldscherm op de
grafische kaart is vereist om de conformiteit met de FCC-voorschriften te verzekeren.
Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd
door de partij, verantwoordelijk voor de conformiteit, kan de bevoegdheid van de
gebruiker voor het gebruik van dit apparaat nietig verklaren.
Verklaring Canadees Communicatiedepartement
Dit digitale apparaat is niet in overtreding van de Klasse B-beperkingen
voor emissie van
radioruis van digitale apparaten zoals is vastgesteld in de reglementering betreffende
radiostoringen van het Canadese Communicatiedepartement.
Dit klasse B digitaal apparaat is conform met de Canadese richtlijn ICES-003.
ASUS REACH
In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en
beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze
producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op
HYPERLINK “http://green.asus.
com/english/REACH.htm
Sample
This manual is suitable for devices