ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 81 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 322
81
Čeština
Další problémy, se kterými se můžete setkat, mohou souviset s jinými součástmi nebo
příslušenstvím (například základní deska, zdroj napájení, LCD/CRT) počítače.
Obraz na obrazovce je nečitelný.
Monitor nepodporuje požadovaná nastavení zobrazení.
Zkontrolujte, zda monitor může podporovat požadovaná
nastavení zobrazení. Další informace jsou uvedeny v
technické dokumentaci dodané s monitorem.
Grafická karta nemůže podporovat požadované systémové
nastavení.
Zkontrolujte, zda grafická karta může podporovat
požadovaná nastavení zobrazení. Viz tabulka specifikací
dodaná s touto grafickou kartou.
Některé soubory ovladače jsou pravděpodobně poškozené.
Odeberte aktuální ovladače grafických karet a znovu je
nainstalujte z podpůrného disku CD.
Nedostatečné odvádění tepla ze skříně.
Zkontrolujte, zda správně funguje ventilátor skříně,
ventilátor tepelné jímky procesoru a/nebo ventilátor GPU
grafické karty.
Příliš vysoké přetaktování GPU nebo paměti VGA.
Obnovte výchozí nastavení frekvence GPU a paměti VGA.
Problém
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices