ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 80 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 322
Čeština
80
Nesprávný poměr barev
Karta pravděpodobně nebyla nainstalována správně.
Zkontrolujte, zda karta není v patici nakloněná nebo
vychýlená.
Ovládací prvky grafiky nelze správně nastavit.
Ručně nakonfigurujte ovládací prvky grafiky na
požadovaná nastavení.
Nakonfigurujte rozlišení zobrazení grafické karty.
(například změňte vlastnosti zobrazení)
V počítači je pravděpodobně nainstalován nepodporovaný
ovladač grafické karty. Může docházet ke konfliktům s
grafickými kartami
různých výrobců.
Odeberte všechny nepoužívané ovladače
grafických karet, které jsou nainstalovány v
počítači.
Nainstalujte ovladač grafické karty dodaný s
kartou.
Není připojeno pomocné napájení grafické karty.
Zkontrolujte, zda jsou kabely pomocného napájení správně
připojeny ke zdroji napájení.
Je-li monitor vybaven konektory BNC, jedno nebo více
nastavení připojení pravděpodobně není správné.
Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory BNC správně
zapojeny do příslušných zdířek.
Nastavení softwaru monitoru pravděpodobně není správné.
Nakonfigurujte požadovaná nastavení softwaru monitoru.
Monitor pravděpodobně není správně připojen.
Zkontrolujte, zda je kabel signálu správně připojen k
monitoru a grafické kartě.
Problém
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices