ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 79 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 322
79
Čeština
Dodatek: odstraňování základních problémů
Setkáte-li se po nainstalování grafické karty s některým z následujících problémů, než se
obrátíte na technickou podporu, vyzkoušejte některé z možných řešení.
Po nainstalování karty se nezobrazil
žádný obraz.
Karta pravděpodobně nebyla nainstalována správně.
Zkontrolujte, zda karta není v patici nakloněná nebo
vychýlená.
Monitor pravděpodobně není správně připojen.
Zkontrolujte, zda je kabel signálu správně připojen k
monitoru a grafické kartě.
Grafická karta není podporována základní deskou.
V technické dokumentaci dodané se základní deskou
vyhledejte požadované specifikace na grafickou kartu.
(například požadované napětí AGP)
Není připojeno pomocné napájení grafické karty.
Zkontrolujte, zda jsou kabely pomocného napájení správně
připojeny ke zdroji napájení.
Nedostatečné napájení.
Zkontrolujte, zda zdroj napájení vyhovuje minimálním
požadavkům systému na napájení.
Nesprávná nastavení hardwaru základní desky v systému
(například připojení ovládacího panelu systému).
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely
ovládacího panelu systému (například vypínač
napájení, resetovací tlačítko).
Zkontrolujte, zda jsou procesor (CPU), ventilátor
procesoru (CPU) a/nebo paměťové moduly DIMM v
dobrém funkčním stavu a zda jsou správně zapojeny.
Problém
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Příčina
Řešení
Sample
This manual is suitable for devices