ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 78 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 322
Čeština
78
6.3
Zobrazení souboru readme
Zobrazení souboru readme:
1.
CD s ovladaèi vložte do optické
mechaniky.
2.
Je-li aktivováno automatické
spouštění, automaticky se zobrazí
hlavní nabídka.
Není-li aktivována funkce
automatického spuštění, spusťte
soubor
Setup.exe
v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
3.
V hlavní nabídce klepněte na
položku
Read Me (Přečtěte si)
.
Instalátor zobrazí následující
okno.
Sample
This manual is suitable for devices