ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 73 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 322
73
Čeština
4.
ASUS APRP
4.1
Instalace ASUS APRP
4.1.1
Instalace ASUS APRP v operačním systému Windows
®
Vista /
Windows
®
8.1 / 8 / 7 (32/64 bit)
Pokyny pro instalaci ASUS APRP:
1.
Vložte podpůrný disk CD do
optické jednotky.
2.
Je-li aktivováno automatické
spouštění, automaticky se zobrazí
hlavní nabídka.
Není-li aktivována funkce
automatického spouštění, spusťte
soubor
UI.exe
v kořenovém
adresáři podpůrného disku CD.
4.
Po dokončení klepněte na tlačítko
OK.
3.
V hlavní nabídce klepněte na
položku
Install (Instalovat).
Vyberte ASUS APRP a klepněte na
tlačítko
Install (Instalovat).
Sample
This manual is suitable for devices