ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 68 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 322
Čeština
68
Pokud v počítači NENÍ aktivováno automatické spouštění, v obsahu podpůrného disku
CD vyhledejte soubor SETUP.EXE. Poklepáním na soubor SETUP.EXE se spustí instalační
program podpůrného disku.
1.
Informace o podpůrném disku CD
Ovladače a utility pro VGA kartu můžete nainstalovat z doprovodného CD.
Vložte CD do optické mechaniky vašeho PC. Pokud je aktivována funkce
autorun.
Obrázky obrazovek v této příručce nemusí přesně odpovídat zobrazení na
displeji.
NěkterépoložkyanástrojenapodpůrnémdiskuCDsevztahujípouzekekonkrétním
modelům karet VGA ASUS.
Kinstalaciovladačůanástrojůmohoubýtzapotřebíoprávněnísprávce.Podrobnosti
najdete v dokumentaci k operačnímu systému Windows
®
8.1 / 8 / 7 Vista .
Obsah podpůrného disku CD podléhá změnám bez předchozího upozornění.
Aktualizace systému jsou k dispozici na webu společnosti ASUS (www.asus.com).
Klepnutím
nainstalujte
software
Klepnutím
otevřete
uživatelskou
příručku
Klepnutím
zobrazíte
soubor
readme
Klepnutím můžete
procházet webové
stránky společnosti ASUS
Klepnutím zobrazíte informace
o disku CD
Klepnutím ukončíte
aplikaci
Sample
This manual is suitable for devices