ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 67 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 322
67
Čeština
Konvence používané v této příručce
Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím
symbolům používaným v této příručce.
Zdroje dalších informací
V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizacích
výrobku a softwaru.
1.
Webové stránky společnosti ASUS
Webové stránky společnosti ASUS obsahují aktualizované informace o
hardwarových a softwarových produktech společnosti ASUS. Webové stránky
ASUS jsou uvedeny v kontaktních informacích společnosti ASUS uvnitř přední
obálky této instalační příručky.
2.
Doplňková dokumentace
Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci,
například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato
dokumentace není součástí standardního balení.
O této příručce
VAROVÁNÍ: tyto informace varují před nebezpečím zranění během
postupu.
UPOZORNĚNÍ: tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození
součástí během postupu.
DŮLEŽITÉ: tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy.
POZNÁMKA: tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu.
Sample
This manual is suitable for devices