ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 66 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 322
Čeština
66
Informace o bezpečnosti provozu
Bezpečnost elektrického provozu
Při připojování nebo odpojování zařízení k/od systému musí být před signálními
kabely odpojeny napájecí kabely zařízení. Pokud možno před připojením
zařízení odpojte všechny napájecí kabely z stávajícího systému.
Zdroj napájení musí být nastaveno na správné napětí, které je na místě k
dispozici. Pokud nevíte, jaké je napětí v používané elektrické zásuvce, obraťte se
na místního poskytovatele energie.
Poškozený zdroj napájení nezkoušejte opravit vlastními silami. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrotechnika nebo na prodejce.
Bezpečnost provozu
Před instalací zařízení na základní desku si pečlivě přečtěte všechny příručky
dodané v balení.
Před používáním výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně
zapojené a zda napájecí kabely nejsou poškozené. Zjistíte-li jakékoli poškození,
ihned se obraťte na prodejce.
Aby nedošlo ke zkratu, udržujte kancelářské sponky, šroubky a svorky v
bezpečné vzdálenosti od konektorů, patic, zásuvek a okruhů.
Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami. Neumísťujte
výrobek na místa, kde hrozí jeho navlhnutí.
Výrobek umístěte na stabilní povrch.
V případě technických potíží s výrobkem se obraťte na kvalifikovaného
servisního technika nebo prodejce.
Macrovision Corporation – poznámky k výrobku
Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv proti kopírování
chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví, jejichž vlastníkem
je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci práv. Používání této technologie
ochrany proti kopírování musí být schváleno společností Macrovision Corporation a
tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání,
nebylo-li společností Macrovision Corporation schváleno jinak. Zpětná analýza a převod
ze strojového kódu jsou zakázány.
Sample
This manual is suitable for devices