ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 63 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 322
63
Čeština
CZ9733
Třetí edice
Září
2014
Copyright© 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována,
přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě
ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného
souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava
nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je
poškozeno nebo chybí.
SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK JAK JE” BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI
NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT,
PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO
ŠKOD, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA.
SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT
KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE
ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE
OBJEVIT, VČETNĚ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných
firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí
práva.
Sample
This manual is suitable for devices