ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 322 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 322 of 322
HRVATSKI
322
Drugi problemi s kojima se možete suočiti mogu biti vezani za druge dijelove ili
pribor (npr., matična ploča, jedinica električnog napajanja, LCD/CRT) vašeg sustava.
Problem
Slika na zaslonu je neispravna
Uzrok
Monitor ne podržava odabrane postavke za prikaz.
Rješenje
Provjerite da li monitor može podržati željene postavke prika-
za. Upute potražite u tehničkoj dokumentaciji koju ste dobili
s monitorom.
Uzrok
Grafička kartica ne može podržati željene postavke sustava.
Rješenje
Provjerite da li grafička kartica može podržati željene po-
stavke prikaza. Pogledajte tablicu s podacima koja je došla s
ovom grafičkom karticom.
Uzrok
Neke datoteke s upravljačkim programima možda su ošteće-
ne.
Rješenje
Uklonite sadašnje upravljačke programe grafičke kartice i
iznova instalirajte upravljačke programe s CD-a za podršku.
Uzrok
Slab odvod topline unutar kućišta.
Rješenje
Pazite da ventilator kućišta, CPU i hladilo s ventilatorom i/ili
GPU ventilator grafičke kartice rade kako treba.
Uzrok
GPU ili VGA memorija pojačana je iznad optimalnih radnih
svojstava.
Rješenja
Obnovite zadane postavke frekvencije GPU i VGA memorije.
Sample
This manual is suitable for devices