ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 321 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 321 of 322
321
HRVATSKI
Problem
Pogrešna ravnoteža boje
Uzrok
Kartica možda nije propisno instalirana.
Rješenje
Provjerite da kartica nije nagnuta ili ukošena u utoru.
Uzrok
Video upravljanje možda nije propisno podešeno.
Rješenje
• Ručno konfigurirajte video upravljanje prema vlastitim
postavkama.
• Konfigurirajte razlučivost grafičke kartice u svojstvima
zaslona.
Uzrok
U sustavu možda postoje instalirani upravljački programi za
nepodržane grafičke kartice. Sukob se može pojaviti s uprav-
ljačkim programima grafičkih kartica drugih dobavljača.
Rješenje
• Uklonite sve instalirane neupotrijebljene upravljačke pro
-
grame za grafičke kartice.
• Instalirajte upravljački program za grafičku karticu s CD-a za
podršku koji ste dobili uz grafičku karticu.
Uzrok
Pomoćno napajanje grafičke kartice nije spojeno.
Rješenje
Pazite da pomoćni kabeli napajanja budu propisno spojeni s
jedinicom za napajanje.
Uzrok
Ako monitor dolazi s BNC konektorima, priključci ulaza mož-
da su netočni.
Rješenje
Pazite da svi BNC konektori budu propisno spojeni na svoje
odgovarajuće ulaze.
Uzrok
Softver monitora možda je neispravan.
Rješenje
Konfigurirajte monitor za podršku postavki zaslona.
Uzrok
Monitor možda nije propisno spojen.
Rješenje
Provjerite je li signalni kabel pravilno spojen na monitor i
grafičku karticu.
Sample
This manual is suitable for devices