ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 310 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 310 of 322
HRVATSKI
310
2.
VGA upravlja
č
ki programi:
VGA upravljački program je softverski program koji omogućuje rad uređaja u
okviru operativnog sustava Nakon fizičke ugradnje grafičke kartice, na bilo koji od
preporučenih načina u ovom odjeljku instalirajte, ažurirajte ili uklonite VGA upravljački
program.
Ako vršite zamjenu stare grafičke kartice novom ASUS grafičkom karticom,
deinstalirajte stari upravljački program za slona iz sustava.
2.1
Instaliranje VGA upravljačkog programa
2.1.1 Instaliranje VGA upravljačkog programa u sustavu Windows
®
Vista i
Windows
®
7/8/8.1 (32/64 bita)
Instaliranje VGA upravljačkog programa u sustavu Windows
®
Vista i Windows
®
7/8/8.1:
1.
Stavite CD za podršku u pogon
optičkog diska.
2.
Ako je aktivirano automatsko
pokretanje (Autorun), automatski
će se pojaviti glavni izbornik.
Ako je onemogućeno automatsko
pokretanje, pokrenite datoteku
UI.exe
u osnovnom direktoriju
CD-a za podršku.
4.
Odaberite
Display Driver
(Upravljački program zaslona)
i
kliknite gumb
Install
(Instaliraj)
.
5.
Kada instalacija završi, kliknite
OK
(U redu)
za ponovno pokretanje
sustava.
3.
From the main menu, click
Install
.
Sample
This manual is suitable for devices