ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 309 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 309 of 322
309
HRVATSKI
1.
Podaci o CD-u za podršku
Ovaj CD za podršku sadrži upravljačke i uslužne programe za VGA karticu. Kliknite ikone
na glavnom izborniku CD-a za podršku kako biste instalirali softver, pribavite ASUS
podatke za kontakt, pretražite sadrža CD diska ili pogledajte datoteku Read Me.
Stavite CD u optički pogon računala. Ako je aktivirano automatsko pokretanje (Autorun),
automatski će se pojaviti glavni izbornik.
Zasloni u ovom priručniku služe isključivo kao upute i ne moraju nužno
odgovarati stavkama na vašem zaslonu.
Upravljački i uslužni programi na CD-u za podršku vrijede samo za specifične
modele ASUS VGA kartice.
Potrebna su vam ovlaštenja administratora za instalaciju upravljačkih i uslužnih
programa. Pojedinosti potražite u dokumentaciji Windows
®
8.1 / 8 / 7 / Vista
.
Sadržaji CD-a za podršku mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez
prethodne obavijesti. Ažuriranja potražite na ASUS-ovom web-mjestu www.
asus.com.
Kliknite za prikaz
CD sadržaja
Kliknite za izlaz
iz aplikacije.
Kliknite za
pregleda
datoteke
Read Me
Kliknite za
otvaranje web-
mjesta ASUS.
Kliknite za
instaliranje
softvera
Kliknite za
otvaranje
korisničkog
priručnika
Ako funkcija automatskog pokretanja NIJE aktivirana, pretražite sadržaj CD-a za
podršku da biste pronašli datoteku
UI.exe
. Dvaput kliknite
UI.exe
radi pokretanja
programa za instalaciju CD-a za podršku.
Sample
This manual is suitable for devices