ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 308 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 308 of 322
HRVATSKI
308
Gdje pronaći više informacija
Pogledajte sljedeće izvore za dodatne informacije i za nadogradnju proizvoda i softvera.
1.
ASUS web stranice
ASUS web stranica pruža ažurirane informacije o hardverskim i softverskim ASUS
proizvodima. Pogledajte ASUS web stranicu www.asus.com.
2.
Dodatna dokumentacija
Vaš paket proizvoda može sadržavati dodatnu dokumentaciju, kao što su letci
jamstva, koje je dodao vaš dobavljač. Takvi dokumenti nisu dio standardnog
paketa.
O ovom vodiču
Korištene konvencije u ovom vodiču
Da biste određene postupke ispravno proveli, pripazite na sljedeće simbole u priručniku:
UPOZORENJE:
Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli
tjelesne ozljede pri radu.
OPREZ:
Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli oštećenje
dijelova pri radu.
VAŽNO:
Upute kojih se MORATE pridržavati da biste izvršili zadatak.
NAPOMENA:
Savjeti i korisne informacije koji pomažu pri izvršavanju
zadataka.
Sample
This manual is suitable for devices