ASUS GT610-SL-1GD3-L user manual download (Page 307 of 322)

Pages:322
Description:UserManual
Graphics Card Drivers and Utilities Installation Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 307 of 322
307
HRVATSKI
Obavijesti o sigurnosti
Električna sigurnost
Prilikom dodavanja ili uklanjanja uređaja na ili sa sustava, pobrinite se da su kabeli
napajanja uređaja iskopčani prije nego se priključe signalni kabeli. Ako je moguće
odspojite sve kablove napajanja iz postojećeg sustava prije nego što dodate
uređaj.
Pazite da električno napajanje postavite na propisani napon za vaše područje. Ako
niste sigurni koliki je napon električne utičnice koju koristite, obradite se lokalnom
elektrodistributeru.
Ako je električno napajanje oštećeno, nemojte ga popravljati sami. Obratite se
kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
Sigurnost na radu
Prije ugradnje uređaja na matičnu ploču, pažljivo pročitajte sve priručniku
isporučene u pakiranju.
Prije korištenja proizvoda, pobrinite se da svi kabeli budu propisno priključeni
i da kabeli napajanja nisu oštećeni. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, odmah
kontaktirajte vašeg dobavljača.
Kako biste izbjegli kratke spojeve, spajalice, vijke i spojnice držite podalje od
konektora, utora, utičnica i strujnih krugova.
Izbjegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Uređaj nemojte stavljati
blizu mjesta koje može biti izloženo utjecaju vlage.
Postavite uređaj na stabilnu površinu.
Ako naiđete na tehničke probleme kod ovog proizvoda, kontaktirajte ovlaštenog
servisera ili vašeg dobavljača.
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je zaštićena
metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i ostalih prava
intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika
prava. Upotrebu ove tehnologija zaštićene autorskim pravom mora odobriti tvrtka
Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu upotrebu i ostale ograničene
načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka Macrovision Corporation odobri ostale
načine upotrebe. Zabranjen je povratni inženjering i rastavljanje proizvoda.
Sample
This manual is suitable for devices